The smart Trick of aort anevrizmalarının kaplı stentler ile kapatılması hakkında That No One is Discussing

Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tamirinde Anaconda stent greft ile erken ve orta dönem sonuçları

“Hibrit” olarak tanımlanan bu tedavinin esası; cerrahi ile endovasküler stent uygulamasının birlikte kullanılmasıdır. Bu sayede yalnız başına yapılan cerrahi uygulamalarda karşımıza çıkan ciddi komplikasyonlar en aza indirilebilmektedir.

Kişide hipertansiyon var ise ve düzensiz bir seyir izleyen tansiyon hastalığınız bulunmakta ise o vakit çıkan sonuç five cm tekamül ettiğinde muhakkak doktora başvurmalıyız.

Kanama: Kateterin yerleştirildiği bölgeden kanama olabilir. Bu genellikle işlem sonrasında basınç uygulanarak kontrol altına alınır.

Kırılgan hastalar: Yaşlılık, zayıfile fiziksel durum veya başka nedenlerle kırılganlık gösteren hastalar, açık kalp cerrahisine uygun olmayabilir. TAVI, bu hastaların daha hızlı toparlanmasını sağlayabilir ve cerrahi riski azaltabilir.

Aort anevrizması için kanıtlanmış tek yaşam tarzı faktörü sigara içmektir. Sigara hem aort anevrizmasının oluşumunu hem de var olan anevrizmanın yırtılma olasılığını arttırır.

Cihazların doğru bir şekilde kullanılması ve sonuçların yorumlanması deneyim ve uzmanlık gerektirir.

The regular management of abdominal aortic aneurysm (AAA) is surgical, with graft substitution during the aneurysmatic section. The procedure of AAA with endoluminal stent-graft prostheses is obtaining increasing attention as an alternative method to abdominal surgical procedure.

We suggest you to study the conditions of use down below before you pay a visit to our Internet site. In aort anevrizmalarının kaplı stentler ile kapatılması hakkında case you agree these conditions, following our principles will probably be to the favor. Please go through our Phrases of Use extensively.

Alerjik Reaksiyonlar: Kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Hastanın alerji geçmişi dikkate alınarak önlemler alınır.

Açık yönteme göre pek çOkay avantajları bulunan EVAR sisteminin yapılacak operasyonlar sırasında uygulanıp uygulanmayacağına operasyonu yapan doktor; hastanın durumuna ve anevrizmanın son haliyle oluşturduğu risklere göre karar vermektedir.

Stent uygulaması sırasında mutlaka acil kalp cerrahisi girişiminin de yapılması için hazırlıklar tamamlanmalıdır ve bu hazırlıklarda yaklaşık olarak yüzde 1’in altındaki hasta kesimi için gerekli olmaktadır.

Darlık ciddiyetinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi, hastaların daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlayabilir ve tedavi maliyetlerini azaltabilir.

Aort damarında yırtılma olan bir hasta aniden şiddetli bir göğüs ağrısına maruz kalır. Dayanılmaz bir şiddete sahip olan bu ağrılar sırasında iç organların parçalandığı hissine kapınılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *